Disclaimer

 

Aansprakelijkheid pannenreus.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die pannenreus.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de pannenreus.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

pannenreus.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

 

Online aankopen via pannenreus.nl

pannenreus.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. pannenreus.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

 

Reviews door consumenten

Op pannenreus.nl proberen we de reviews zo goed mogelijk te spiegelen met de reviews van de verkopende partij. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden.

 

Foutieve informatie

pannenreus.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan pannenreus.nl.

pannenreus.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. pannenreus.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

 

Conflicten

pannenreus.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de pannenreus.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij pannenreus.nl BV. De website van pannenreus.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van pannenreus.nl. De website van pannenreus.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan pannenreus.nl, zulks ter beoordeling van pannenreus.nl.